Σχετικά με εμάς

Σύντομη παρουσίαση της “EXPERTS – IT”

Η “EXPERTS – IT” η οποία αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της “ΕΥΝΟΕΙΝ” στελεχώνεται από ανθρώπους με μακρά εμπειρία στους τομείς των Η/Υ, της πληροφορικής και της οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Στη μακρά διαδρομή των 20 και πλέον ετών κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα σοβαρό υλικό, τεχνολογικό και γνωστικό υπόβαθρο προσφέροντας έναν αξιόλογο αριθμό συστημάτων πληροφορικής και οργάνωσης λειτουργιών στους πελάτες της.

Η “EXPERTS – IT” έχει να επιδείξει έναν ευρύ κύκλο εργασιών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον χώρο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σαν Software House δραστηριοποιείται στην παραγωγή λογισμικού καθώς και στην παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαδικασιών μηχανογράφησης και συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης εταιρειών.

Η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης των Η/Υ και της πληροφορικής καθώς και η εμφάνιση νέων μορφών οργάνωσης και διοίκησης, οδήγησαν την “EXPERTS – IT” στην ανάγκη για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων προκειμένου να προσφέρει όσο το δυνατόν αρτιότερες και πληρέστερες υπηρεσίες που θα προσδίδουν αξία στους πελάτες της.

Ο στόχος και η φιλοδοξία που διαπερνά την “EXPERTS – IT” είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ενιαίες και ολοκληρωμένες λύσεις οργάνωσης, διοίκησης και ανάπτυξης.

Η προσαρμογή των τεχνολογικών ανακαλύψεων στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για γρήγορη και σωστή αξιοποίηση των υλικών και ανθρώπινων πόρων αποτελεί την πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας μας.

Προσπαθούμε με τις προτάσεις μας τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της ανάπτυξης και υλοποίησης να καθιστούμε δυνατή την συμμετοχή των πελατών μας σε οποιαδήποτε λύση φαίνεται ικανή να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ξεπερνώντας την μηχανιστική αντίληψη που αντιλαμβάνεται το μέρος ενός προβλήματος αποκομμένο από τα υπόλοιπα μέρη του, ακολουθούμε την επιστημονική μέθοδο ανάλυσης, ανάπτυξης και υλοποίησης, την Γενική Σχεδιαστική Συστημάτων δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία καινοτομία στην προσέγγιση των θεμάτων λειτουργίας, διοίκησης και κυρίως ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Είναι πλέον γενική απαίτηση της εποχής για μία νέα, σύγχρονη, λειτουργική και εύκαμπτη δομή σε εταιρείες και οργανισμούς με νέες μορφές οργάνωσης, με εκσυγχρονισμένη διοίκηση που θα απορρέει και θα επιβάλλεται τόσο από την εξέλιξη της διοικητικής τεχνικής όσο και από τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας.

Η αλλαγή του προσανατολισμού από τις παλαιές μορφές σε νέες με έναν νέο συνειδητό επαναπροσδιορισμό των στόχων και των ρόλων είναι επιβεβλημένη.

Στην “EXPERTS – IT” αντιλαμβανόμενοι τα παραπάνω, καλλιεργούμε την στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ πελατών και εταιρείας αξιοποιώντας ένα δίκτυο πληροφοριών σε θέματα επίκαιρα και ουσιαστικά και σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική υποδομή και το άρτια τεχνικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας εγγυόμαστε την διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την πλήρη και άψογη υποστήριξη και συνεργασία.